کاستن ایران تصویر سیاست آمریکا آمریکایی

کاستن: ایران تصویر سیاست آمریکا آمریکایی مقامات آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث عکس) + جوان گم شده است در اربعین همچنان دچار فراموشی است (

ایران نوشت: جوان گم شده است در اربعین همچنان خبرساز است این جوان مجهول الهویه در اربعین امسال تصادف کرده و دچار فراموشی شده است هست. او هم اکنون در بیمارستان ام

عکس) + جوان گم شده است در اربعین همچنان دچار فراموشی است (

جوان گم شده است در اربعین همچنان دچار فراموشی است (+عکس)

عبارات مهم : تصادف

این جوان مجهول الهویه در اربعین امسال تصادف کرده و دچار فراموشی شد.

ایران نوشت: جوان گم شده است در اربعین همچنان خبرساز است این جوان مجهول الهویه در اربعین امسال تصادف کرده و دچار فراموشی شده است هست. او هم اکنون در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام خوابیدن هست. جهت شناسایی هویت این جوان لطفا انتشار دهید.

عکس) + جوان گم شده است در اربعین همچنان دچار فراموشی است (

واژه های کلیدی: تصادف | اربعین | انتشار | شناسایی | فراموشی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs